Kanada Turistik Vize

Şirket Ortakları

 1. Pasaport aslı (Dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli)
 2. İki adet fotoğraf (3,5 x 4,5 mm ebatında ,arka fon beyaz ve biyometrik)
 3. Şirket antetli kağıdına Kanada Büyükelçiliği’ne hitaben gidiş amacını ve gidiş tarihini belirten dilekçe (kaşeli ve imzalı)
 4. Tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği (Tüm aile bireylerini ve ev adres bilgilerini gösterecek şekilde olmalıdır)
 5. Oda kayıt sicil sureti aslı (Azami 6 ay önce alınmış)
 6. Faaliyet belgesi aslı (Azami 6 ay önce alınmış)
 7. Vergi levhası fotokopisi (Güncel Dönemi kapsayan)
 8. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 9. İmza Sirküleri fotokopisi
 10. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (arkalı önlü)
 11. Otel ve uçak rezervasyonu (Konfirmeli)
 12. Son 3 aylık şahsi ve ya şirket banka hesap hareketleri (Güncel , bakiyeli ve banka tarafından ıslak imzalı kaşeli)
 13. Ev, arsa, tapu, araç ruhsatı, gayrimenkule ait evraklar (Var ise)

Kanada Vize Danışmanlığı

SSK’ya Bağlı Çalışanlar

 1. Pasaport aslı (Vize bitim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli)
 2. İki adet fotoğraf (3,5 x 4,5 mm ebatında, arka fon beyaz ve biyometrik)
 3. Şirket antetli kağıdına Kanada Büyükelçiliği’ne hitaben gidiş amacını, gidiş tarihlerini ve izinli olduğunu belirten dilekçe (kaşeli ve imzalı)
 4. Oda sicil kayıt sureti fotokopisi (Azami 6 ay önce alınmış)
 5. Faaliyet belgesi fotokopisi (Azami 6 ay önce alınmış)
 6. Vergi levhası fotokopisi (Güncel Dönemi kapsayan)
 7. Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 8. İmza sirküleri fotokopisi
 9. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (arkalı önlü)
 10. SSK işe giriş bildirgesi ve SSK hizmet dökümü (4/A hizmet dökümü e-devletten)
 11. Son 3 aylık maaş bordrosu (Kaşeli ve imzalı)
 12. Otel ve uçak rezervasyonu (Konfirmeli)
 13. Son 3 aylık şahsi banka hesap dökümü (Güncel , bakiyeli ve banka tarafından ıslak imzalı kaşeli)
 14. Tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği (Tüm aile bireylerini ve ev adres bilgilerini gösterecek şekilde olmalıdır)
 15. Ev, arsa, tapu, araç ruhsatı, gayrimenkule ait evraklar (Var ise)

Emekliler

 1. Pasaport aslı (Vize bitim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli)
 2. İki adet fotoğraf (3,5 x 4,5 mm ebatında ,arka fon beyaz ve biyometrik)
 3. A4 kağıdına Kanada Büyükelçiliği’ne yazılmış, gidiş amacını belirten bir niyet mektubu
 4. Emeklilik belgesi ya da emekli banka cüzdanı (fotokopi)
 5. Emekli aylığı belgesi (SGK’dan alınmış ıslak imza kaşeli)
 6. Banka hesap dökümü (Bankadan ıslak imza ve kaşeli)
 7. Uçak ve otel rezervasyonu
 8. Tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği (Tüm aile bireylerini ve ev adres bilgilerini gösterecek şekilde olmalıdır)
 9. Ev, arsa, tapu, araç ruhsatı, gayrimenkule ait evraklar

Öğrenciler

 1. Pasaport aslı (Vize bitim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli)
 2. İki adet fotoğraf (3,5 x 4,5 mm ebatında ,arka fon beyaz ve biyometrik)
 3. Eğitim kurumu tarafından düzenlenmiş orijinal öğrenci belgesi
 4. Eğitim süreci içerisinde seyahat etmeleri durumunda okuldan izin belgesi (asıl)
 5. Şahsi hesap hareketleri (Güncel ve bakiyeli, bankadan kaşeli)
 6. Aile bireylerinden anne veya babanın aylık gelirini beyan eden evraklar ve öğrencinin oradaki masraflarını karşılayacağına dair ekstra varsa ev, arsa tapusu, araç ruhsatı
 7. Uçak ve otel rezervasyonu (Konfirmeli)
 8. Tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği (Tüm aile bireylerini ve ev adres bilgilerini gösterecek şekilde olmalıdır)

Kanada Vize Danışmanlığı

Kamu Personelleri

 1. Pasaport aslı (Vize bitim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli)
 2. İki adet fotoğraf (3,5 x 4,5 mm ebatında ,arka fon beyaz ve biyometrik)
 3. Başvuru sahibinin hangi kurumda çalıştığı, görevi ve çalıştığı sürenin belirtildiği işveren yazısı (asıl) gerekmektedir.
 4. Resmi onaylı bir izin belgesi (asıl). İzin belgesindeki izin tarihlerinin, seyahat süresi ile uyumlu olması gerekmektedir.
 5. Son 4 aylık maaş bordrosu (asıl)
 6. Son 3 aylık banka hesap dökümü (Güncel , bakiyeli ve banka tarafından ıslak imzalı kaşeli)
 7. İşyeri kimlik kartı/görev kartı (fotokopisi)
 8. Uçak ve otel rezervasyonu
 9. Tam Vukuatlı Nüfus kayıt örneği (Tüm aile bireylerini ve ev adres bilgilerini gösterecek şekilde olmalıdır)
 10. Ev, arsa, tapu, araç ruhsatı, gayrimenkule ait evraklar

Ek Evraklar

* Yukarıdaki meslek grubuna göre başvuru yapacak olan yolcularımızın, eşleri ve çocukları ile başvurmaları durumunda, Eşleri için Evlilik cüzdan fotokopilerini, çocukları için ise eğitim gördükleri Kurumdan Öğrenci Belgesi asıllarını ibraz etmeleri gerekmektedir.