Kanada Ticari Vize

Şirket Ortakları

1. Pasaport aslı ( Dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli ) 
2. İki adet fotoğraf ( 3,5 x 4,5 mm ebatında ,arka fon beyaz ve biyometrik )
3. Şirket antetli kağıdına Kanada Büyükelçiliği’ne hitaben gidiş amacını ve gidiş tarihini belirten dilekçe (kaşeli ve imzalı)
4. Tam  Vukuatlı Nüfus kayıt  örneği (  Tüm aile  bireylerini ve  ev  adres  bilgilerini gösterecek  şekilde olmalıdır ) 
6. Oda kayıt sicil sureti aslı ( Azami 6 ay önce alınmış ) 
7. Faaliyet belgesi aslı ( Azami 6 ay önce alınmış ) 
8. Vergi levhası fotokopisi ( Güncel Dönemi kapsayan )
9. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 
10. İmza Sirküleri fotokopisi
11. Nüfus Cüzdanı fotokopisi ( arkalı önlü ) 
12. Otel ve uçak rezervasyonu ( Konfirmeli )
13. Son 3 aylık şahsi ve ya şirket banka hesap hareketleri ( Güncel , bakiyeli ve banka tarafından ıslak imzalı kaşeli ) 
14. Ev, arsa, tapu, araç ruhsatı, gayrimenkule ait evraklar ( Var ise ) 
15.  Kanada'dan  gelen  Davetiye  e-maili, faksı veya  orjinali  

 

Kanada Vize Danışmanlığı

 

SSK'ya Bağlı Çalışanlar

1. Pasaport aslı ( Vize bitim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli )
2. İki adet fotoğraf ( 3,5 x 4,5 mm ebatında ,arka fon beyaz ve biyometrik )
3. Şirket antetli kağıdına Kanada Büyükelçiliği’ne hitaben gidiş amacını, gidiş tarihlerini ve izinli olduğunu belirten dilekçe (kaşeli ve imzalı)
4. Oda sicil kayıt sureti fotokopisi ( Azami 6 ay önce alınmış ) 
5. Faaliyet belgesi fotokopisi ( Azami 6 ay önce alınmış )
6. Vergi levhası fotokopisi ( Güncel Dönemi kapsayan )
7. Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 
8. İmza sirküleri fotokopisi 
9. Nüfus Cüzdanı fotokopisi ( arkalı önlü )
10. SSK işe giriş bildirgesi ve SSK hizmet dökümü ( 4/A hizmet dökümü e- devletten ) 
11. Son 3 aylık maaş bordrosu (Kaşeli ve imzalı)
12. Otel ve uçak rezervasyonu ( Konfirmeli )
13. Son 3 aylık şahsi banka hesap dökümü ( Güncel , bakiyeli ve banka tarafından ıslak imzalı kaşeli ) 
14. Tam  Vukuatlı Nüfus kayıt  örneği ( Tüm aile  bireylerini ve  ev  adres  bilgilerini gösterecek  şekilde olmalıdır )
15. Ev, arsa, tapu, araç ruhsatı, gayrimenkule ait evraklar ( Var ise )
16.Kanada'dan  gelen  Davetiye  e-maili, faksı veya  orjinali  

 

Kamu Personelleri

1. Pasaport aslı ( Vize bitim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli )
2. İki adet fotoğraf ( 3,5 x 4,5 mm ebatında ,arka fon beyaz ve biyometrik )
3. Başvuru sahibinin hangi kurumda çalıştığı, görevi ve çalıştığı sürenin belirtildiği işveren yazısı (asıl) gerekmektedir.
4. Resmi onaylı bir izin belgesi (asıl). İzin belgesindeki izin tarihlerinin, seyahat süresi ile uyumlu olması gerekmektedir.
5. Son 4 aylık maaş bordrosu (asıl)
6. Son 3 aylık banka hesap dökümü (Güncel , bakiyeli ve banka tarafından ıslak imzalı kaşeli )
7. İşyeri kimlik kartı/görev kartı ( fotokopisi )
8. Uçak ve otel rezervasyonu 
9. Tam  Vukuatlı Nüfus kayıt  örneği (Tüm aile  bireylerini ve  ev  adres  bilgilerini gösterecek  şekilde olmalıdır)
10. Ev, arsa, tapu, araç ruhsatı, gayrimenkule ait evraklar
11.  Kanada'dan  kurumdan veya  özel  makamlardan gelen  kültürel  davetiye  

 

Ek Evraklar

• Yukarıdaki meslek grubuna göre başvuru yapacak olan yolcularımızın, eşleri ve çocukları ile başvurmaları durumunda, Eşleri için Evlilik cüzdan fotokopilerini, çocukları için ise eğitim gördükleri Kurumdan Öğrenci Belgesi asıllarını ibraz etmeleri gerekmektedir.