Kanada Aile Ziyareti Vizesi

Şirket Ortakları

1.  Pasaport aslı ( dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli ) 
2.  İki adet fotoğraf ( 3,5 x 4,5 mm ebatında ,arka fon beyaz ve biyometrik )
3.  Şirket antetli kağıdına Kanada Büyükelçiliği’ne hitaben gidiş amacını ve gidiş tarihini belirten dilekçe (kaşeli ve imzalı)
5.  Bağkur prim dökümü ( sgk’dan kaşeli ve imzalı olarak alınmış ) 
6.  Oda kayıt sicil sureti aslı ( azami 6 ay önce alınmış ) 
7.  Faaliyet belgesi aslı ( azami 6 ay önce alınmış ) 
8.  Vergi levhası fotokopisi ( güncel dönemi kapsayan )
9.  Ticaret sicil gazetesi fotokopisi 
10. İmza sirküleri fotokopisi
11. Nüfus cüzdanı fotokopisi ( arkalı önlü ) 
12. Otel ve uçak rezervasyonu ( konfirmeli )
13. Son 3 aylık şahsi ve ya şirket banka hesap hareketleri ( güncel , bakiyeli ve banka tarafından ıslak imzalı kaşeli ) 
14. Ev, arsa, tapu, araç ruhsatı, gayrimenkule ait evraklar ( var ise )
15. Tam  Vukuatlı Nüfus kayıt  örneği (  Tüm aile  bireylerini ve  ev  adres  bilgilerini gösterecek  şekilde olmalıdır ) 
16. Kanada'dan  gelen  davetiye  aslı.
17. Kanada'da ikamet  eden  ve davetiye  kişinin  oturum izni  fotokopisi veya  Kanada  pasaport  fotokopisi

 

Kanada Vize Danışmanlığı

 

SSK'ya Bağlı Çalışanlar

1.   Pasaport aslı ( vize bitim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli )
2.   İki adet fotoğraf ( 3,5 x 4,5 mm ebatında ,arka fon beyaz ve biyometrik )
3.   Şirket antetli kağıdına Kanada Büyükelçiliği’ne hitaben gidiş amacını, gidiş tarihlerini ve izinli olduğunu belirten dilekçe (kaşeli ve imzalı)
4.   Oda sicil kayıt sureti fotokopisi ( azami 6 ay önce alınmış ) 
5.   Faaliyet belgesi fotokopisi ( azami 6 ay önce alınmış ) 
6.   Vergi levhası fotokopisi ( güncel dönemi kapsayan )
7.   Ticaret sicil gazetesi fotokopisi   
8.   İmza sirküleri fotokopisi 
9.   Nüfus cüzdanı fotokopisi ( arkalı önlü ) 
10. Ssk işe giriş bildirgesi ve ssk hizmet dökümü ( 4/a hizmet dökümü e- devletten ) 
11. Son 3 aylık maaş bordrosu (kaşeli ve imzalı)
12. Otel ve uçak rezervasyonu ( konfirmeli )
13. Son 3 aylık şahsi banka hesap dökümü ( güncel , bakiyeli ve banka tarafından ıslak imzalı kaşeli ) 
14. Tam  Vukuatlı Nüfus kayıt  örneği (  Tüm aile  bireylerini ve  ev  adres  bilgilerini gösterecek  şekilde olmalıdır ) 
15. Ev, arsa, tapu, araç ruhsatı, gayrimenkule ait evraklar ( var ise )
16. Kanada’dan gelen davetiyenin aslı
17.  Kanada'da ikamet  eden  ve davetiye  kişinin  oturum izni  fotokopisi veya  Kanada  pasaport  fotokopisi

 

Emekliler

1.   Pasaport aslı ( vize bitim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli )
2.   İki adet fotoğraf ( 3,5 x 4,5 mm ebatında ,arka fon beyaz ve biyometrik )
3.   A4 kağıdına Kanada Büyükelçiliği’ne yazılmış, gidiş amacını belirten bir niyet mektubu 
4.   Emeklilik belgesi ya da emekli banka cüzdanı (fotokopi)
5.   Emekli aylığı belgesi ( sgk ‘dan alınmış ıslak imza kaşeli ) 
6.   Banka hesap dökümü ( bankadan ıslak imza ve kaşeli)
7.   Uçak ve otel rezervasyonu 
8.   Tam  Vukuatlı Nüfus kayıt  örneği (  Tüm aile  bireylerini ve  ev  adres  bilgilerini gösterecek  şekilde olmalıdır ) 
9.   Ev, arsa, tapu, araç ruhsatı, gayrimenkule ait evraklar
10. Kanada’dan gelen davetiyenin aslı.
11.  Kanada'da ikamet  eden  ve davetiye  kişinin  oturum izni  fotokopisi veya  Kanada  pasaport  fotokopisi.

 

Öğrenciler

1. Pasaport aslı ( vize bitim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli )
2. İki adet fotoğraf ( 3,5 x 4,5 mm ebatında ,arka fon beyaz ve biyometrik )
3. Eğitim kurumu tarafından düzenlenmiş orijinal öğrenci belgesi 
4. Eğitim süreci içerisinde seyahat etmeleri durumunda okuldan izin belgesi (asıl)
5. Şahsi hesap hareketleri (güncel ve bakiyeli, bankadan kaşeli)
6. Aile bireylerinden anne veya babanın aylık gelirini beyan eden evraklar ve öğrencinin oradaki masraflarını karşılayacağına dair ekstra varsa ev, arsa tapusu, araç ruhsatı 
7. Uçak ve otel rezervasyonu (konfirmeli)
8. Tam  Vukuatlı Nüfus kayıt  örneği (  Tüm aile  bireylerini ve  ev  adres  bilgilerini gösterecek  şekilde olmalıdır ) 
9. Kanada’dan gelen davetiyenin aslı.
10.  Kanada'da ikamet  eden  ve davetiye  kişinin  oturum izni  fotokopisi veya  Kanada  pasaport  fotokopisi

 

Kamu Personelleri

1.   Pasaport aslı ( vize bitim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli )
2.   İki adet fotoğraf ( 3,5 x 4,5 mm ebatında ,arka fon beyaz ve biyometrik )
3.   Başvuru sahibinin hangi kurumda çalıştığı, görevi ve çalıştığı sürenin belirtildiği işveren yazısı (asıl) gerekmektedir.
4.   Resmi onaylı bir izin belgesi (asıl). İzin belgesindeki izin tarihlerinin, seyahat süresi ile uyumlu olması gerekmektedir.
5.   Son 4 aylık maaş bordrosu (asıl)
6.   Son 3 aylık banka hesap dökümü (güncel , bakiyeli ve banka tarafından ıslak imzalı kaşeli ) 
7.   İşyeri kimlik kartı/görev kartı ( fotokopisi )
8.   Uçak ve otel rezervasyonu 
9.   Tam  Vukuatlı Nüfus kayıt  örneği (  Tüm aile  bireylerini ve  ev  adres  bilgilerini gösterecek  şekilde olmalıdır ) 
10. Ev, arsa, tapu, araç ruhsatı, gayrimenkule ait evraklar
11. Kanada’dan gelen davetiyenin aslı.
12.  Kanada'da ikamet  eden  ve davetiye  kişinin  oturum izni  fotokopisi veya  Kanada  pasaport  fotokopisi.
 

Ek Evraklar

• Yukarıdaki meslek grubuna göre başvuru yapacak olan yolcularımızın, eşleri ve çocukları ile başvurmaları durumunda, eşleri için evlilik cüzdan fotokopilerini, tam vukuatlı nüfus kayıt örneklerini, çocukları için ise eğitim gördükleri kurumdan öğrenci belgesi asıllarını ibraz etmeleri gerekmektedir.